BUZIL

BUZIL

15.03.2017

BUZIL разработва, произвежда и продава висококачествени почистващи препарати за професионално почистване.  Успехът на BUZIL се основава на непрекъснатото изследване и развитие, иновативни производствени процеси и опит повече от 100 години.

През1953г.  Франц Вагнер разширява търговските площи  като създава производствена база и превръща BUZIL в едно от най-модерните химически предприятия в Европа.

Разработванетона Европейската предприемаческа култура се основава на нашите силни пазарни позиции в Германия. Текущата посока на компанията е отчетливо международна, с акцент върху ключови пазари в Европа.

Продуктите на BUZIL обхващат варианти на препарати  за всички области на обекта -  санитарни възли,  подове, повърхности и прозорци. Препаратите са във вариант за дезинфекция и дългосрочно хигиена,  готови за употреба продукти, концентрати  за по-лесно съхранение или като серия от продукти, които отговарят на най-високите изисквания за въздействието върху околната среда. 

Продуктите на BUZIL може да разгледате ТУК.