Количка

Количка
Количката е празна.
Вижте всички статии

Как да поддържаме обществените зони в здравните заведения чисти и безопасни

%%HTML_BLOGARTICLETITLE%%
Чистотата е от съществено значение във всяко здравно заведение. От болници и домове за възрастни хора до кръвни банки и родилни центрове, дезинфекцията допринася за безопасността и здравето на всички. 
 
Когато става дума за почистване в здравни заведения, най-често се сещаме за дезинфекция на критичните зони като стаи за лечение на пациенти и операционни зали. Все пак, почистването на тези зони е от ключово значение за предотвратяване на разпространението на инфекции, свързани със здравните грижи (HAI) и следоперативни инфекции (POI). Но това не са единствените части, в които дезинфекцията е от ключово значение. 
 
Обществени зони като чакални, стаи за персонала, кафенета и тоалетни, всички те са места, където патогените също могат да бъдат пренесени. 
 
Тук ще разгледаме един ключов аспект на болничната хигиена: как да поддържаме обществените зони чисти и безопасни. 
 
Защо редовното почистване на обществените зони е от ключово значение
 
Често хора, които са болни, се събират на едно място в обществените зони на здравните заведения. Редовното пръскане и почистване на повърхностите може да не е достатъчно за предотвратяване на разпространението на вирусни заболявания. Затова почистването е особено важно за подпомагане на възстановяването на пациентите и за превенцията и контрола на инфекции, свързани със здравните грижи. 
 
Здравните заведения трябва старателно да почистват както своите обществени зони, така и ключовите медицински зони. Разпределението на дейностите по почистване, обеззаразяване и дезинфекция варира в зависимост от средата:
  
 • Почистването включва използване на почистваща течност и физическо отстраняване на органична материя, включително мръсотия, остатъци, кръв и телесни течности. Почистването премахва, а не убива микроорганизмите. Ефективното почистване включва оставяне на повърхността видимо чиста. Поради големия човекопоток във фоайетата, офисите и коридорите на болниците, често само почистване не е достатъчно, за да предпази хората от микроби. Почистването обаче е предпоставка за извършването на дезинфекция, тъй като някои дезинфектанти лесно се деактивират от органични вещества. Рутинно почистване на всяка обществена зона в болницата трябва да се извършва поне веднъж на ден. 
 
 • Обеззаразяването се извършва между почистването и дезинфекцията. То включва премахване на микроби от повърхността и унищожаване на бактерии. За да бъдат дезинфекциращите средства ефективни, те трябва да бъдат смесени във висока концентрация, подходяща за болница. 
 
 • Дезинфекцията на обществени зони може да се извърши след като болничната среда е видимо чиста и без органични вещества като прах и мръсотия. Докато обеззаразяването включва унищожаване на бактерии, при дезинфекцията се използва по-силен агент, освобождаващ хлор, за да бъдат унищожени както бактериите, така и вирусите. За унищожаване на патогените при повечето химически дезинфектанти трябва да се спазват указанията за разреждане, прилагане и време за контакт. 

                                                                                                                                                               

За какво да внимаваме при почистването на обществени зони

Във всяко здравно заведение има различни обществени зони, което налага различен подход към всяка от тях. По-долу ще намерите няколко съвета за почистването на отделните обществени зони в една болница. 
 
Чакални и помещения за персонала 
 
‘Моля, седнете в чакалнята’ е фраза, която често се чува в медицинските заведения. Ето няколко съвета за безопасност на пациентите и посетителите в чакалните и приемните: 
 
 • Уверете се, че служителите на рецепцията спазват добра цялостна хигиена, включително хигиена на ръцете 
 • Уверете се, че всички играчки, оставени за деца, се дезинфекцират редовно 
 • Осигурете кърпички и дезинфектант за ръце на достъпно място, за да могат хората да ги използват 
 • Помислете дали да не премахнете списанията и листовките от чакалните, защото те способстват за развъждането микроби 
 • Проверявайте дали вентилационните и климатичните системи се почистват редовно
 • Редовно почиствайте повърхността на елементи като дръжки на врати и ключове за осветление 
Административни и офис площи 
 

Сградите на медицинските заведения включват не само зони за лечение, грижи и изчакване, но и офиси и административни крила. 
Ето няколко съвета за поддържане на тези болнични административни зони чисти и безопасни: 
 
 • Осигурете подходяща вентилация – качеството на въздуха на закрито е от съществено значение за здравето и безопасността на работното място
 • Използвайте болничен дезинфектант за почистване на всички зони 
 • Осигурете редовна дезинфекция на дръжките на шкафовете, бюрата, телефоните и клавиатурите 
 • Насърчавайте административния персонал да поддържа подходяща хигиена на ръцете 
 • При генерално почистване, вземете предвид обема на помещението, оформлението и заетостта му 

Кафенета и зони за хранене
Кафенетата и зоните за хранене в една болница привличат множество хора и изискват високо ниво на хигиена и безопасност. 
 
Ето няколко съвета за поддържане на хигиена в тези болнични зони: 
 
 • Помислете дали да не поставите паравани, за да предпазите храната в бюфет зоните при кихане
 • Поставете дезинфектанти за ръце и предлагайте маски за лице на входа на кафенетоРедовно дезинфекцирайте всички повърхности с висока степен на допир, включително маси, столове и места за сервиране на храна

Почистете и дезинфекцирайте труднодостъпните места в кухнята, където може да се наслои мръсотия и да се развият бактерии, включително под мивки, шкафове за съхранение и ъгли на плотове. 
 
Обществени тоалетни и санитарни помещения 

Дезинфекцията на болничните тоалетни е задължителна, за да се поддържа хигиенична среда и да се предотврати разпространението на инфекции, свързани със здравните грижи. Ето няколко съвета за почистване на болничните санитарни помещения:
 
 • Първо почиствайте мивките, крановете, плотовете и носещите конзоли
 • Почиствайте и дезинфекцирайте тоалетните последни 
 • Измийте с гореща вода точките с висока степен на допир, включително мивки, тоалетни и ключове за осветление. Докато правите това, почиствайте всички остатъци с микрофибърна кърпа. Микрофибърните кърпи на Tork имат отлична доказана ефикасност при почистване и отстраняване на микроби, осигурявайки чисти и хигиенични повърхности. Те оставят след себе си чиста повърхност, без мъх, и имат висока степен на издръжливост от 300 изпирания
 • Огледалата също трябва да бъдат почиствани с пара и микрофибърна кърпа
 • Подовете трябва да се почистват по посока на часовниковата стрелка и отгоре надолу 
 • Изхвърляйте всички отпадъци от кошчетата за боклук 
 • Запасете се с консумативи, по-специално тоалетна хартия, хартиени кърпи и сапун за ръце 

Остави мнение/коментар

Код за сигурност
  Все още няма коментари