Количка

Количка
Количката е празна.
Вижте всички статии

11 полезни съвета за цветово кодиране на зоните във вашия обект, относно правилното почистване и поддържане на висока хигиена

%%HTML_BLOGARTICLETITLE%%
Разделянето чрез цветово кодиране на отделни зони за работа и почистване във вашия обект помага за свеждането до минимум риска от кръстосано замърсяване на уреди, мебели или продукти от микроби и хранителни остатъци, включително алергени, химикали и чужди тела. 

Цветовото кодиране работи, като присвоява на инструментите за почистване конкретен цвят за използване в конкретни области и/или за специфични задачи
Например, червени инструменти за почистване могат да се използват в зони с висок риск, а жълти - в зони с нисък риск. Сините инструменти могат да се използват за почистване на повърхности, които влизат в контакт с храна, докато зелените могат да се използват за почистване на подове. Това улеснява идентифицирането дали инструментите са в грешната област или се използват за грешна задача.

Всички предимства на цветното кодиране на вашите инструменти и оборудване за почистване обикновено зависи от това да сте:
 
- Систематични
- Последователени
 
И нека системата е максимално опростена – сложните системи винаги се объркват по един или друг начин!
Ето някои от ключовите неща, които трябва да имате предвид, когато планирате цветово кодиране на зоните и инструментите за почистване
 
1. Използвайте контрастни цветове на инструментите за почистване
Особено в зони за работа с храна, цветовият контраст позволява на вас и вашите служители лесно да забележите пластмасови фрагменти или влакна от оборудването в храната. Разбира се, винаги трябва да проверявате и подменяте почистващото оборудване и инструментите за обработка на храни при първи признаци на износване.
 
2. Избягвайте сложните цветови комбинации
Не комбинирайте цветове на отделни инструменти или групи инструменти в една зона.Ако все пак се налага това,  препоръчваме да използвате един и същи цвят за дръжките или на метлите, четките и други помощни инструменти.
 
3. Не усложнявай цветовото кодиране
Ограничете броя на цветовете, доколкото е възможно. Не се опитвайте да задавате различни цветове на всяка стъпка от сложен процес. Ако системата за цветно кодиране е твърде сложна, вашият персонал няма да я разбере или използва.
 
4. Уверете се, че цветовете имат смисъл
Избраните от вас цветове трябва да имат ясен и очевиден смисъл за вашите служители. Ако е възможно, трябва да изберете цветове с естествена, очевидна връзка с определена зона за почистване или хранителен продукт.
 
                


 
5. Използвайте знаци, за да стане ясно
Подкрепете вашата система за цветно кодиране с добри означения (използвайки изображения или многоезичен текст, където е необходимо), за да сте сигурни, че вашите служители я използват правилно.
 
6. Използвайте комбинации, подходящи за далтонисти
Един от 12 мъже и една от 200 жени са далтонисти. Използвайте различни нюанси и контрасти, за да улесните далтонистите да различават цветовете.
Ако се съмнявате, направете снимка на цветовете и преобразувайте снимката в черно-бяла. Ако можете да направите разликата, разграничаването на нюансите е достатъчно силно, за да работи за вашите служители с далтонисти.
 
7. Изпълнете изцяло програмата за цветово кодиране
Въведете вашата система за цветно кодиране във всички засегнати зони едновременно. За по-голяма яснота имайте определена дата за постепенно премахване на старата ви система и ясна начална дата за новата ви цветно кодирана система.
 
8. Комуникирайте плана си ясно в цялото съоръжение
Първо се срещнете с всеки от вашите мениджъри на смени, за да се уверите, че разбират системата, след което разпространете програмата на други служители.
 
9. Цветът съответства на вашите инструменти и места за съхранение
Уверете се, че инструментите се съхраняват в зоната, където действително се използват, и използвайте цветно кодирани места за съхранение, като табла/стени и скоби за стена.
 
10. Следете за грешки
Уверете се, че вашият отдел за покупки, мениджърът по качеството и служителите използват една и съща документация, така че всички да са част от една и съща система.
 
11. Настройте план за поддръжка с цветно кодиране
Редовно наблюдавайте и преглеждайте своя план за цветово кодиране и проверявайте и поддържайте оборудването си, за да ви осигури възможно най-добрия контрол на рисковете от кръстосано замърсяване.
 
Разгледайте инструменти за почистване Vikan тук:  https://scanclean.bg/brand/24/vikan.html
 
 
 

Остави мнение/коментар

Код за сигурност
    Все още няма коментари