Количка

Количка
Количката е празна.

Сканклийн получи сребърен статус за устойчивост и практики по КСО от EcoVadis

Дата: 2018-03-01

С гордост съобщаваме, че Сканклийн бе наградена със сребърен статус от световно признатата външна фирма EcoVadis за анализ на корпоративната социална отговорност (КСО), което ни нарежда сред 30% най-високо оценени компании!

      Оценката на корпоративната социална отговорност е оценка за това, доколко едно дружество е интегрирало принципите на КСО в своята бизнес и управленска система, т.е. какъв е нейният принос за социално-икономическата и екологична устойчивост в локален, регионален и глобален план и е част от всеобхватен управленски подход, който цели създаване на добавена стойност не само за компанията, но и за всички заинтересовани страни – вътре и извън нея.

      В наши дни не само цената е водеща! Все повече фирми са под огромен натиск от страна на заинтересованите страни да бъдат прозрачни относно тяхната устойчивост и практики по КСО. Полученото признание спомага за намаляване на риска, подобряване на репутацията и конкурентоспособността ни, стимулиране на иновациите и насърчаване на прозрачността и доверието между търговските партньори.